Styl życia

Badanie lekarskie – o czym warto pamiętać?

O tym, czy dana osoba będzie mogła podjąć pracę na określonym stanowisku, decyduje szereg czynników. Jednym z kluczowych jest spełnienie podstawowych kryteriów zdrowotnych udokumentowane zaświadczeniem, wystawionym przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzeniu badań lekarskich. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat badań zakładowych i w jakich terminach powinno się je przeprowadzać.

Badania lekarskie – obowiązek pracownika

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych pracownika, który nie posiada aktualnych badań lekarskich, stwierdzających zdolność do pracy na danym stanowisku. W praktyce oznacza to, że bez względu na to, czy interesuje nas praca dla hydraulika, zatrudnienie na stanowisku księgowej czy etat na produkcji, udział w badaniu prowadzonym przez lekarza medycyny pracy jest dla nas obowiązkowy. Potwierdza to zresztą artykuł 211 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik zobowiązany jest do poddawania się badaniom lekarskim, podobnie jak do uczestnictwa w szkoleniu BHP.

Rodzaje badań lekarskich

Wyróżnia się 4 podstawowe kategorie badań lekarskich dla pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Badaniu wstępnemu podlegają osoby przyjmowane do pracy, ale także np. pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują szkodliwe dla zdrowia czynniki.

W badaniach okresowych uczestniczą wszyscy pracownicy. To, jak często należy przeprowadzać badania na danym stanowisku, zależy od jego charakterystyki i panujących na nim warunków. Badania kontrolne wykonuje się w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ocena zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Ostatnią grupę stanowią badania końcowe, które jako jedyne przeprowadza się na wniosek pracownika. Jak sama nazwa wskazuje, są one wykonywane po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli pracownik wykonywał powierzone mu obowiązki w warunkach szkodliwych.

W jakich terminach należy wykonywać badania lekarskie?

To, jak często należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, zależy od specyfiki pracy na danym stanowisku. Wspomniana wcześniej praca dla hydraulika charakteryzuje się zupełnie innymi czynnikami ryzyka niż praca biurowa. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 roku, badania okresowe powinno się przeprowadzać nie częściej niż raz w roku jednak nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Koszty i obowiązki pracodawcy związane z badaniami pracowników

Pracownika na badania kieruje pracodawca, który zgodnie z przepisami zobowiązany jest pokryć ich koszty. Badanie wstępne przeprowadza się przed zatrudnieniem, natomiast badania okresowe oraz kontrolne powinny być wykonywane w godzinach pracy z zachowaniem za ten czas prawa do wynagrodzenia. Do obowiązków pracodawcy należą zapewnienie warunków zgodnych z zaleceniami lekarza zakładowego, a także ponoszenie kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki świadczonej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.